GEZONDHEIDSCENTRUM STEEGAKKER

In het Gezondheidscentrum Steegakker zijn naast de huisartsenzorg, thuiszorg en apotheek diverse paramedici vertegenwoordigd.

U kunt op deze site de praktijken vinden die gehuisvest zijn op Steegakker 14. Door op de desbetreffende praktijk te klikken wordt u doorgelinkt naar de website van die praktijk. Via deze weg kunt u alle informatie vinden over de behandelmethode, indicaties, openingstijden, vergoedingen en dergelijke.

Natuurlijk werken de paramedici veel samen met de Huisartsenpraktijk Dodewaard.

Visie op zorg en samenwerking.
Gezondheidscentrum Steegakker bestaat uit een enthousiast team zorgverleners. Wij willen graag service en kwaliteit bieden aan onze cliënten. Door intensieve samenwerking binnen ons team en korte lijnen verwachten wij dit voor u te kunnen realiseren. Binnen het team is het doel goed onderling contact in zowel het uitwisselen van informatie over de inhoudelijke kant van de beroepen als met respect, zorgzaamheid en vertrouwen met elkaar omgaan.

Wat betekent dat voor u als cliënt?
Wij staan als zorgverleners dichtbij onze cliënten door persoonlijke zorg en aandacht, vanuit een basis van respect en vertrouwen. Deze zorg zal iedere zorgverlener verlenen vanuit zijn of haar eigen vak, maar wij zien de kracht vooral in het bundelen van onze kennis en ervaring. Naast dit persoonlijke contact vinden wij kwaliteit en professionaliteit van groot belang. In ons centrum geven we daar invulling aan door te voldoen aan de kwaliteitsnormen van onze beroepsorganisaties.

Wat betekent samenwerking tussen de verschillende zorgverleners voor u?
Door multidisciplinaire samenwerking, samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, kunnen behandelplannen en afspraken beter op elkaar afgestemd worden. Vooral bij chronische ziekten, zoals diabetes, is het voor de patiënt prettig als de zorg tussen huisarts, praktijkondersteuner en bijvoorbeeld de diëtist goed op elkaar is afgestemd. Hierdoor krijgt u bij de verschillende zorgverleners een eenduidig ‘verhaal’ te horen.

De samenwerking is breder dan alleen de samenwerking tussen de zorgverleners in het gezondheidscentrum Steegakker. Er wordt ook nog nauw samengewerkt met de disciplines buiten het centrum in Dodewaard.

PRAKTIJKEN

DIËTISTENPRAKTIJK EETSTIJL

Diëtistenpraktijk Eetstijl
Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met:
Telefoon: 026 3390379
Email: info@eetstijl.nl

Of klik hier om naar de website van Eetstijl toe te gaan.

KERNPUNT DODEWAARD

Inwoners van Dodewaard kunnen bij het Kernpunt Dodewaard terecht voor alle vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk en zorg.

Inloopspreekuur bij Gezondheidscentrum Steegakker:
Maandag en woensdag van 9.00 – 12.00 uur.

De medewerkers van het Kernpunt Dodewaard kunnen u op verzoek thuis komen bezoeken.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0488 – 44 99 92 (ma-do 9.00 – 17.00 uur en vrij 9.00 – 12.00 uur)
Email: kernpuntdodewaard@nederbetuwe.nl

Of kijk op de website van het kernpunt Dodewaard.

LOGOPEDIEPRAKTIJK HOUTMAN

Logopedisten geven advies en therapie aan:

  • Mensen die problemen hebben met taal, spraak, eten en drinken, gehoor en stem.
  • Kinderen en volwassenen die problemen hebben met het begrijpen of produceren van gesproken en/of geschreven taal.
  • Kinderen en volwassenen die problemen ondervinden met eten en drinken omdat de mondmotoriek niet (meer) goed is.
  • Mensen die voor hun beroep afhankelijk zijn van een goed stemgebruik.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0488 – 454460
Email: info@logopediehoutman.nl

Of bezoek de website van Logopediepraktijk Houtman.

OEFENTHERAPIE CESAR

Oefentherapie Cesar is gericht op het opheffen, verminderen of voorkomen van (pijn-)klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Naast bijvoorbeeld hoofdpijn, nekklachten of rugklachten kunt u ook denken aan spanningsgerelateerde klachten, incontinentie of het verminderen van valangst/valrisico. Oefentherapie Cesar is geschikt voor alle leeftijden.
U wordt actief betrokken in het behandelproces. Belangrijke punten in mijn oefentherapeutische begeleiding zijn: gedragsverandering, gezond leren omgaan met het lichaam en eventuele stressoren, optimaliseren van het houdings- en bewegingspatroon en oefeningen aanreiken zodat u zelfredzaam wordt in uw klacht.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0344 – 64 61 90
Email: cesartherapie.ochten@kpnplanet.nl

Of bezoek de website van Oefentherapie Cesar.

PARADOCS, PRAKTIJK VOOR ERGOTHERAPIE EN KINDERFYSIOTHERAPIE

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen met:
Telefoon: 0318 516176 / 06 19637902
Email: info@paradocs.nl

Of klik hier om naar de website van Paradocs toe te gaan.

PRAKTIJKONDERSTEUNER HUISARTSEN GGZ

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen via Huisartsenmaatschap Dodewaard:
Telefoon: 0488 – 41 12 13

PSYCHOLOGIEPRAKTIJK WILBRINK

Met een gezondheidszorg psycholoog in de eerste lijn werkt u samen aan het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten. Samen ontdekt u waarom u bijvoorbeeld angstig of depressief bent en hoe u daarmee kunt omgaan. Ook leert u om te voorkomen dat dezelfde klachten steeds weer terugkomen.

Vanaf 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de generalistische basis GGZ (GB GGZ). Deze zorg wordt vanuit het basispakket vergoed, mits voldaan is aan voorwaarden die de verzekeraar daarvoor heeft gesteld. U hoeft vanaf 2014 geen eigen bijdrage meer te betalen voor behandeling van een psycholoog. Op de website van mijn praktijk vindt u alle informatie over de vergoedingen.

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0488-410008 of 06-19932882
Email: nina@psychologiepraktijkwilbrink.nl

Of bezoek de website van Psychologiepraktijk Wilbrink.

© Copyright - Gezondheidscentrum De Steegakker